Nekaterim manjšim podjetjem lahko nabava novega strežnika predstavlja strošek. Ne ker si tega stroška ne morejo privoščiti ampak zato, ker je velikokrat ekonomsko neupravičen. Precej ceneje in bolje je najeti strežnik v datacentru, ki je pod neprestanim nadzorom. Smernice in stroka IT nam to dokazujeta na več nivojih:

  • strežnik v malih podjetjih ni obremenjen, kot bi lahko bil, zato je velik del vloženega denarja neizkoriščen,
  • malo podjetje redko poseže po stranskih varnostnih rešitvah (firewall IPS sistemi, varovani prostori …), ki so dandanes izredno pomembne in prisotne v datacentru,
  • pri vseh grožnjah, ki so trenutno prisotne na internetu, ste z gostovanjem v datacentru varnejši,
  • gostovanje v datacentru je cenejše kot nakup svojega strežnika,
  • dostopnost izven podjetja je na ta način precej varnejša.

Zaradi zgoraj naštetih in veliko dodatnih, lahko tudi osebnih vzrokov, se vse več manjših podjetij odloča za nakup virtualnih strežnikov v oblaku, pri velikih igralcih (Microsoft ali Amazon) ali lokalnih ponudnikih.

Podpiramo oba načina in lahko vaše okolje prenesemo v Azure, AWS ali na naš datacenter – odvisno od vaših želj.

Kontaktirajte nas in potrudili se bomo najti vam primerno rešitev, brez pritiskov ponudnikov ali pristranskih nasvetov.